Vui lòng nhập thông tin để nhận mã giảm giá!


Các điều khoản và điều kiện khi sử dụng mã giảm giá!

  1. Mã giảm giá có giá trị khấu trừ vào các sản phẩm khi quý khách thực hiện giao dịch với nội thất Pixel Home. Mã không có giá trị quy đổi thành tiền mặt!
  2. Mã giảm giá chỉ có giá trị sử dụng trong thời gian chương trình khuyến mãi triển khai.
  3. Mỗi mã giảm giá chỉ áp dụng tối đa cho một sản phẩm.