Nội thất Pixel Home

Liên hệ với chúng tôi

Nội thất Pixel Home là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công tủ bếp tại Hà Nội. Quý khách có nhu cầu liên lạc vui lòng chọn một trong những phương tiện bên dưới.

Nội thất Pixel Home

 • Địa chỉ: Phú An – Thanh Đa – Phúc Thọ – Hà Nội
 • Điện thoại: 0971.553.400 / 0359.092.297
 • E-mail: noithat@pixelhome.vn
 • Website: https://pixelhome.vn/
 • Xưởng sản xuất: Đình làng Phú An, Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội


Nội thất Pixel Home

Liên hệ với chúng tôi

Nội thất Pixel Home là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công tủ bếp tại Hà Nội. Quý khách có nhu cầu liên lạc vui lòng chọn một trong những phương tiện bên dưới.

Nội thất Pixel Home

 • Địa chỉ: Phú An – Thanh Đa – Phúc Thọ – Hà Nội
 • Điện thoại: 0971.553.400 / 0359.092.297
 • E-mail: noithat@pixelhome.vn
 • Website: https://pixelhome.vn/
 • Xưởng sản xuất: Đình làng Phú An, Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội
 • Thông tin tài khoản: Mai Văn Ty
 • Thông tin số tài khoản: 0491000179395 – Ngân hàng Viecombank – Chi nhánh PGD Cầu Diễn


Liên hệ với chúng tôi

Nội thất Pixel Home là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công tủ bếp tại Hà Nội. Quý khách có nhu cầu liên lạc vui lòng chọn một trong những phương tiện bên dưới.

Nội thất Pixel Home

 • Địa chỉ: Phú An – Thanh Đa – Phúc Thọ – Hà Nội
 • Điện thoại: 0971.553.400 / 0359.092.297
 • E-mail: noithat@pixelhome.vn
 • Website: https://pixelhome.vn/
 • Xưởng sản xuất: Đình làng Phú An, Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội
 • Thông tin tài khoản: Mai Văn Ty
 • Thông tin số tài khoản: 0491000179395 – Ngân hàng Viecombank – Chi nhánh PGD Cầu Diễn